Agopro s.r.o. Obchodné zastúpenie
spoločnosti
Frajt
  Úvod  Inžiniersko-investičná činnosť  Obchodné zastúpenie Frajt   Kontakty  
 
    http://www.frajt.cz  
elektronické zámky elektronické zámky elektronické zámky elektronické zámky

elektronické zámky

ELEKTRONICKÝ zámok typ SAFE-O-TRONIC
Nová generácia zámkov, vyvinutá na báze off-line pripojenia, je veľmi elegantným riešením uzamikania skríň. Tento zámok je vhodný tam, kde je riešený celý komplex budovy a športoviska z hľadiska čipových technológií. V nadväznosti na čipový dverový zámok a elektronický vstupný a platobný systém, je veľmi dobrým riešením aj pre uzamykanie skríň.

Prednosti

  • nové čipové technológie
  • batériový zámok bez kabeláže
  • skupinové prevádzkové riadenie šatňového hospodárstva
  • bezpečie a kvalitný design

Vhodné použitie

  • športoviská, bazény, aquaparky
  • hotely, ubytovne, viacúčelové obytné komplexy

 

SAFE-O-TRONIC

elektronický skrinkový elektronický skrinkový elektronický skrinkový

typ elektronický skrinkový

Vari Free

elektronický hotelový

typ elektronický hotelový

 
(c) 2008 Agopro, s.r.o.